Utrustning

Vi har all utrustning för att provtrycka med luft och vatten i betong- eller plastledningar
i dimensionerna 20 mm-2000 mm.  Vi har även speciella material för att täta betongbrunnar och rör.
Vi erbjuder även uthyrning av utrustning i bla Sverige, Norge och Danmark.

Ute på fältet ordnar vi med hela kvalitetskontrollen:
• Provtryckning
• Spolning och filmning
• Deformationskontroll
• Läcksökning