Projekt och kunder

Några projekt som vi har varit delaktiga i:
• Södra länken
• Hammarby sjöstad
• Svinninge, kommunalt VA
• Rosersbergs industriområde
• Norrstöms tunneln
• Krägga i Bålsta ( nytt kommunalt VA )
• Hagbyhöjden i Åkersberga ( nytt villaområde )
• Vi har även utfört fältarbeten direkt åt ett flertal kommuner

Några av våra kunder:
• JM
• NCC
• Peab
• Sveab
• Skanska
• Stockholm Vatten
• Hl Markservice
• SH Bygg
• Birka Markbyggnad
• Norrvatten